MasterChef poustvaril The Experiment

Verjetno se sprašujete, zakaj sem doslej stalno omenjala le „neznane“ udeležence. Razlog je v tem, da je POP-TV razdelil udeležence v dve neenaki in neenakopravni skupini.

Najlažja je primerjava med univerzitetnim psihološkim poskusom, po katerem so tudi posneli film Eksperiment. V tem poskusu so udeležence prav tako razdelili v dve skupini. Prva so bili pazniki, pri nas „znani“ in zaporniki, pri nas „neznani“ udeleženci. Originalni poskus se je končal zelo dramatično, saj so bili psihološki pritiski na udeležence prehudi.

Pri nas je bila prva skupina „neznanih“ udeležencev prikrajšana svobode, stika s svojci, prijatelji in seveda domačega udobja, kar smo vsi najbolj pogrešali.

Druga skupina „znanih“ udeležencev je v nasprotju s tem bivala doma, hodila na snemanja le v času samega snemanja. Za svojo udeležbo in sodelovanje so bili tudi plačani.

Za dodatno napetost med „neznanimi“ udeleženci so poskrbeli predstavniki POP-TV s svojim odnosom in izjavami.

Spominjam se izjave, ko je crknil pralni stroj. Izjava je bila, da naši predniki sploh niso imeli pralnih strojev in so pač prali na roke.

Liked Liked
No Comments